KvalifikáciaElektromechanik – silnoprúdová technika
InštitúciaStredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 03608 Martin - Priekopa
Platnosť od4. 7. 2018
Platnosť do 
Kontaktlubica.bednarova@gmail.com

Telefón: 0905 222 507

Meno zodpovednej osoby: Ing. Ľubica Bednárová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam