KvalifikáciaKuchár
InštitúciaHotelová akadémia, Čsl. brigády, 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
Platnosť od13. 9. 2017
Platnosť do 
Kontakthalm@halm.sk, a.kubala@halm.sk

Telefón: 44/ 552 29 72, 0907 847 891

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Alexander Kubala

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam