KvalifikáciaKuchár
InštitúciaStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
Platnosť od25. 6. 2014
Platnosť do 
KontaktMartina.bartekova@sosostn.sk

Telefón: 0901 918 359

Meno zodpovednej osoby: Ing. Martina Barteková

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam