KvalifikáciaLektor
InštitúciaAsociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
Platnosť od12. 6. 2015
Platnosť do12. 6. 2020
Kontaktalkp@alkp.sk

Telefón: 0907 336 644

Meno zodpovednej osoby: Ing. Lucia Lauková, PhD.

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam