KvalifikáciaKuchár
InštitúciaHotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
Platnosť od15. 1. 2014
Platnosť do 
Kontaktriaditel@dosza.edu.sk

Telefón: 041/ 701 0412

Meno zodpovednej osoby: Ing. Helena Milčevová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam