KvalifikáciaManikér
InštitúciaSlovenská živnostenská komora, Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina
Platnosť od17. 4. 2018
Platnosť do17. 4. 2023
Kontakturadkomory@szk.sk

Telefón: 041/ 7645195

Meno zodpovednej osoby: Anna Sklenárová, vedúca Úradu

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam