KvalifikáciaKominár
InštitúciaSlovenská živnostenská komora, Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina
Platnosť od21. 8. 2015
Platnosť do21. 8. 2020
Kontakturadkomory@szk.sk

Telefón: 041/ 7645195

Meno zodpovednej osoby: Anna Sklenárová, vedúca Úradu

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam