KvalifikáciaKamenár
InštitúciaStredná odborná škola, Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
Platnosť od11. 1. 2013
Platnosť do 
Kontaktsoustav@mail.viapvt.sk, jan.krtik@gmail.com

Telefón : 036 / 6312 510, 6316 970, 6316 971

Meno zodpovednej osoby: RNDr. Ján Krtík

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam