KvalifikáciaInštalatér
InštitúciaStredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
Platnosť od5. 5. 2014
Platnosť do 
Kontaktsousnr@mail.viapvt.sk

Telefón: 037/ 772 1830, 0911 840 087

Meno zodpovednej osoby: Ing. Ľubica Hlaváčová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam