KvalifikáciaKuchár
InštitúciaStredná odborná škola, Farského 9, 851 01 Bratislava
Platnosť od11. 1. 2013
Platnosť do 
Kontaktfarskeho@soupotr.sk

Telefón : 02/ 643 64 802 , 0905/ 832 920

Meno zodpovednej osoby: Ing. Daubnerová Danica

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam