KvalifikáciaStavebný klampiar
InštitúciaStredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
Platnosť od20. 2. 2014
Platnosť do 
Kontaktsekretariat@sosstavebna.sk

Telefón: 041/ 7637607

Meno zodpovednej osoby: Ing. Josef Ilčík, PhD.

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam