KvalifikáciaKuchár
InštitúciaStredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
Platnosť od11. 1. 2013
Platnosť do 
Kontaktskola@soshotel.sk

Telefón: 045/5244423, 0905/ 802 318

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Ľudmila Verčimáková

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam