KvalifikáciaCukrár
InštitúciaStredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
Platnosť od15. 1. 2014
Platnosť do 
Kontaktskola@soshotel.sk, gabrisova.mariska@gmail.com

Telefón: 045/5244423, 0915/ 978 652

Meno zodpovednej osoby: Bc. Mária Gábrišová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam