KvalifikáciaInštalatér
InštitúciaSpojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Platnosť od26. 8. 2013
Platnosť do 
Kontaktschlankova@stavebnabb.eu

Telefón: 048 / 410 22 75, 0908 510 858

Meno zodpovednej osoby: Ing. Milica Schlanková

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam