KvalifikáciaKuchár
InštitúciaSOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky
Platnosť od11. 1. 2013
Platnosť do 
Kontaktskola@hosnz.sk

Telefón: 035/6428622, 035/6428623

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Eurydika Stankovičová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam