KvalifikáciaPedikér
InštitúciaStredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Platnosť od11. 1. 2013
Platnosť do 
Kontakthegerova@beautycare-study.sk

Telefón: 02/55421614 mobil: 0911 291541

Meno zodpovednej osoby: Ing. Ľubica Hegerová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam