KvalifikáciaLektor
InštitúciaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Platnosť od15. 1. 2014
Platnosť do 
Kontaktjanka.chladecka@cdv.uniba.sk

Telefón: 02/ 501 177 20, 02/501 177 31

Meno zodpovednej osoby: PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam