KvalifikáciaWellness pracovník - masérske služby
InštitúciaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafarikovo námestie 6, 81499 Bratislava
Platnosť od22. 5. 2019
Platnosť do 
Kontaktakademia@fsport.uniba.sk

Telefón: 02 / 206 69 933

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová

Usmernenie oprávnenej inštitúcie ku skúškam