Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Stavebný stolár KS_Stavebný stolár HS_Stavebný stolár
InštitúciaAdresa 
Stredná odborná škola stavebnáTulipánová 2, Žilinakontakt